Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Wasg yn British Council Cymru ar 029 2092 4334 neu e-bostio’r  Rheolwr Cyfathrebu a chysylltiadau allanol: Alison.Cummins@britishcouncil.org

Gallwch hefyd gyfeirio at ein tudalen o ddatganiad wasg corfforaethol.