Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Wasg yn British Council Cymru ar Team Wales

Gallwch hefyd gyfeirio at ein tudalen o ddatganiad wasg corfforaethol.

Os nad ydych yn newyddiadurwr, ffoniwch ni yng nghanolfan gyswllt y British Council ar +44 (0)161 957 7755 neu ar +44 (0)29 2092 4352/42 am wasanaeth Cymraeg.

Llefarwyr

  • Cymru a grym cymell tawel
  • Pwysigrwydd ieithoedd tramor modern i Gymru

Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council Cymru

Penodwyd Jenny Scott yn Gyfarwyddwr British Council Cymru yn Chwefror 2014. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Datblygu Busnes y British Council yn rhanbarthau’r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, ac yn Gyfarwyddwr Cyfrif ar brosiectau addysg byd-eang a ariannwyd gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID). Bu Jenny hefyd yn gweithio dramor ar ran y British Council  fel Cyfarwyddwr Addysg yn Hong Kong ac UDA, ac fel Cyfarwyddwr Gwlad yn y Camerŵn a Senegal.

Daw Jenny o Abertawe’n wreiddiol. Enillodd radd mewn Iaith a Llenyddiaeth Ffrangeg yng Ngholeg Goldsmiths ym Mhrifysgol Llundain.

  • Y Celfyddydau yng Nghymru gan gynnwys Arddangos
  • Theatr, cerddoriaeth a llenyddiaeth o Gymru

Rebecca Gould, Pennaeth Celfyddydau, Cymru

Ymunodd Rebecca â’r British Council wedi cyfnod fel Cynhyrchydd Creadigol y Soho Theatre yn Llundain.

Daw Rebecca o Gaerdydd yn wreiddiol. Ar hyn o bryd mae’n gadeirydd ar Theatr Iolo ac yn artist cyswllt addysg gyda’r Royal Shakespeare Company. Mae wedi gweithio’n helaeth fel cyfarwyddwr theatr gan gynnwys cyfnodau fel cyfarwyddwr cyswllt yn y Theatre Royal yn Plymouth, cyfarwyddwr prosiect pobl ifanc yn y National Theatre, cyfarwyddwr Cwmni Addysg yr English Shakespeare Company a chyfarwyddwr cyswllt gyda Chwmni Llwyfan Made In Wales.

Mae Rebecca’n un o gyd-sefydlwyr Tinderbox Alley ac yn un o gyd-gyfarwyddwyr TheatreScience, sy’n gweithio’n agos gyda’r Wellcome Trust er mwyn defnyddio’r theatr i feithrin gwell ymwybyddiaeth o ddatblygiadau ym maes biofeddygaeth.

  • Dysgu ieithoedd tramor modern yng Nghymru
  • Yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia a Chymru

Dr Walter Ariel Brooks, Pennaeth Addysg, Cymru

Daw Walter o Batagonia yn yr Ariannin yn wreiddiol ac mae’n siarad Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg yn rhugl. Astudiodd ieithoedd a chyfieithu ym Mhrifysgol Buenos Aires cyn arbenigo ym maes ieithyddiaeth gymdeithasegol yn ei astudiaethau ôl-radd yng Nghymru. Ymunodd â British Council Cymru yn 2015 i gydlynnu dathliadau Patagonia 150 ar ran Llywodraeth Cymru cyn cael ei benodi’n Rheolwr Addysg British Council Cymru. Mae’n arbenigwr ar yr iaith Gymraeg a’i hanes, ac mae’n gyn-ddarlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein datganiadau i’r wasg